ผลรางวัลชนะเลิศ (อันดับ 1) จากการประกวดโครงการ PIXEL สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

"พวกเรามีความยินดีและภาคภูมิที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สาขาวิศวกรรมสำรวจฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดครั้งนี้ได้ทั้งประสบการณ์ ความสนุกและความรู้อีกมากมาย และจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการทำงานต่อไป...."