นางสาว มีนา พลีบัตร วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2563

จากนางสาวมีนา พลีบัตร นิสิตสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 SVE15

ได้มีโอกาสฝึกงานทางด้าน GNSS ที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ใช้ความรู้ทางด้าน GNSS และงานระดับ ในการสำรวจเพื่อนำไปไปใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นในงานก่อสร้าง และได้มีโอกาสฝึกงานในบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [www.kslgroup.com] ซึ่งใช้ความรู้ทางด้าน Remote Sensing ในการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและการตัดอ้อยของชาวไร่ 

ความรู้สึกที่อยากจะบอกกับน้องๆ คือ ความรู้ในสาขาของเรามันยังแยกย่อยไปได้อีกมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายหลากด้าน ควรเก็บเกี่ยวความรู้และทำความเข้าใจในวิชาที่เรียนให้มากๆ รวมทั้งควรเปิดใจ มองหาโอกาส และเตรียมตัวเองให้พร้อมรับโอกาสเสมอ หากน้องๆไม่ไหว หรือมีปัญหาอะไร ก็สามารถปรึกษาอาจารย์ที่สาขาได้นะ อาจารย์ที่สาขาใจดีทุกคนค่ะ