พี่เชอรี่ (ณิชาลักษณ์ สวัสดิสรณ์) พ.ศ.2563

ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง 

ข้อความนี้จากพี่เชอรี่ (นางสาวณิชาลักษณ์ สวัสดิสรณ์) พ.ศ.2563 สู่น้อง ๆ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

ได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางด้าน. Geospatial และ RS ทำงานกับ UNITAR-UNOSAT (https://unitar.org/) โดยส่วนใหญ่แล้วงานที่ทำจะเกี่ยวกับ disaster anslysis ใน pacific Islands, วิเคราะห์การตัดสินใจในด้านต่างๆ (MCDA) เช่น พื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม น้ำท่วม หรือ แผ่นดินไหวจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมและใช้ high technology to support analysis. 

ความรู้สึกที่อยากฝากถึงน้องๆคือ ความรู้ต่างๆที่เรียนมา เราต้องเข้าใจและสามารถใช้มันได้จริงๆ สาขาที่เราเรียนมันมีความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงเพราะคนที่เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการมันน้อย ถ้าเราคิดว่าเราเจ๋งพอ และเต็มที่กับมันแล้ว พี่คิดว่าทุกคนก็สามารถไปในทางที่ตัวเองอยากไปได้ทั้งนั้น โอกาสไม่ได้มาง่ายๆ เตรียมพร้อมตัวเองให้สามารถคว้าให้ได้ทุกโอกาสนั่นคือสิ่งสำคัญค่ะ