กิจกรรม CRS Bio-Engineering

กิจกรรม CRS Bio-Engineering 

รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาส สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี หัวหน้าโครงการได้สร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการบิน วนวัฒนวิทยา (คณะวนศาสตร์) ในการปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินลาดภูเขา พื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จากที่ อ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ ผลิดแค๊ปซูลเม็ดพันธ์ที่ห่อหุ้มด้วยเบนโทไนท์สำหรับให้ละลายเมื่อโดนฝนและเม็ดพืชจะออกรากและเติบโต จากนั้น ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมการบินได้พัฒนาเครื่องมือยิงเมล็ดพันธ์บนลาดเขาด้วยโดรนเพื่อบินยิ่งเมล็ดเข้าที่หน้าลาดเขาเพื่อให้เมล็ดฝังเข้าไปในดิน ซึ่งหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีลากลึกและระบบรากแผ่ขึ้นเป็นกอเบียดกันแน่น สามารถป้องกันการพังทลายของลาดหน้าดินได้ และสุดท้ายได้ทำแผนที่ orthophoto ในการสร้างแบบจำลองความสูงของลาดหน้าผา ตามหลักการ photogrammetry ไว้สำหรับตรวจการขยับตัวของลาดหน้าผาเมื่อผ่านระยะเวลา (สาขาวิศวกรรมสำรวจฯ)