การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

โดย รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์

 

 

ในปัจจุบันการใช้คอนกรีตอัดแรงเป็นที่นิยมแพร่หลายในงานก่อสร้างอย่างมาก ทั้งในการก่อสร้าง อาคาร สะพาน เสาเข็ม ท่อน้ำ ถังน้ำและอื่นๆ เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว

หนังสือการออกแบบคอนกรีตอัดแรงเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนิสิต นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วยหลักการคำนวณและตัวอย่างการคำนวณต่างๆ

หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาและวิศวกรโยธาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างได้ ซึ่งหากต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาจากเอกสารท้ายเล่ม