สัมภาษณ์นักศึกษา

ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ข้อความนี้จากพี่เชอรี่ (นางสาวณิชาลักษณ์ สวัสดิสรณ์) พ.ศ.2563 สู่น้อง ๆ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางด้าน. Geospatial และ RS ทำงานกับ UNITAR-UNOSAT (https://unitar.org/) โดยส่วนใหญ่แล้วงานที่ทำจะเกี่ยวกับ disaster anslysis ใน pacific Islands, วิเคราะห์การตัดสินใจในด้านต่างๆ (MCDA) เช่น พื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม น้ำท่วม หรือ แผ่นดินไหวจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมและใช้ high technology to support analysis. ความรู้สึกที่อยากฝากถึงน้องๆคือ ความรู้ต่างๆที่เรียนมา เราต้องเข้าใจและสามารถใช้มันได้จริงๆ สาขาที่เราเรียนมันมีความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงเพราะคนที่เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการมันน้อย ถ้าเราคิดว่าเราเจ๋งพอ และเต็มที่กับมันแล้ว พี่คิดว่าทุกคนก็สามารถไปในทางที่ตัวเองอยากไปได้ทั้งนั้น โอกาสไม่ได้มาง่ายๆ เตรียมพร้อมตัวเองให้สามารถคว้าให้ได้ทุกโอกาสนั่นคือสิ่งสำคัญค่ะ

-นางสาวณิชาลักษณ์ สวัสดิสรณ์
Read More

จากนางสาวมีนา พลีบัตร นิสิตสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 SVE15ได้มีโอกาสฝึกงานทางด้าน GNSS ที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ใช้ความรู้ทางด้าน GNSS และงานระดับ ในการสำรวจเพื่อนำไปไปใช้ในการพิจารณาเบื้องต้นในงานก่อสร้าง และได้มีโอกาสฝึกงานในบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [www.kslgroup.com] ซึ่งใช้ความรู้ทางด้าน Remote Sensing ในการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามการเจริญเติบโตและการตัดอ้อยของชาวไร่ ความรู้สึกที่อยากจะบอกกับน้องๆ คือ ความรู้ในสาขาของเรามันยังแยกย่อยไปได้อีกมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายหลากด้าน ควรเก็บเกี่ยวความรู้และทำความเข้าใจในวิชาที่เรียนให้มากๆ รวมทั้งควรเปิดใจ มองหาโอกาส และเตรียมตัวเองให้พร้อมรับโอกาสเสมอ หากน้องๆไม่ไหว หรือมีปัญหาอะไร ก็สามารถปรึกษาอาจารย์ที่สาขาได้นะ อาจารย์ที่สาขาใจดีทุกคนค่ะ   

-นางสาว มีนา พลีบัตร
Read More